ቤት መሸጣ ስጋ ኣማኑኤል

ብሉጽን ጽፉፉን ስጋ
ፍርያትና ርአ
Emmanuel Meat Shop Calgary

ዝበለጸ ቤት መሸጣ ስጋ ኣብ ካልጋሪን ከባቢኡን

ትካልና መሸጣ ስጋ  ኣማኑኤል ኣብ ካልጋሪ ኣልበርታ ከባቢ ማልብሮ ሞል ዝርከብ ኮይኑ በዚ ሞያ ምሻጥ ስጋ ናይ ልዕሊ ሸሞንተ ዓመት ተሞክሮ ኣሎና። እቲ እነቅርቦ ስጋታት ሓድሽን ጽፉፍን ኮይኑ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ብሉጻት መከፋፈልቲ ስጋን ካብቶም ኣብ ከባቢና ዝርከብ ሓረስቶትን ዝመጽእ እዩ፡

100% ሳዕሪ ዝምገቡ ከብትን ጤለ በጊዕን ደርሁን ኢና እነቕርብ እዚ ድማ የሐብነና።

ናብቲ ኣብ 920 36 street NE # 142B Calgary, AB ዘሎ ድዃንና ብጽሑና።

ኣበይ

ክረኽቡና ይኽእሉ

ኣድራሻና

ስልኪ ቁጽርታት

ናይ ዱኳን : 403 248 9397

ሞባይል : 403 619 9373

ሞባይል : 825 365 9099

ሰዓታት ስራሕ

ሰኑይ
9:00 ቅ/ቀ - 9:00 ድ/ቀ
ሰሉስ
9:00 ቅ/ቀ - 9:00 ድ/ቀ
ረቡዕ
9:00 ቅ/ቀ - 9:00 ድ/ቀ
ሓሙስ
9:00 ቅ/ቀ - 9:00 ድ/ቀ
ዓርቢ
9:00 ቅ/ቀ - 9:00 ድ/ቀ
ቀዳም
9:00 ቅ/ቀ - 9:00 ድ/ቀ
ሰንበት
10:00 ቅ/ቀ - 9:00 ድ/ቀ

እንታይ ኢና

እነቕርብ

Emmanuel-Meat-Shop-Calgary-Beef meat

ስጋ ከብቲ

Emmanuel Meat Shop Calgary Lamb meat

ስጋ በጊዕ

Emmanuel Meat Shop Calgary Goat meat

ስጋ ጤል

Emmanuel-Meat-Shop-Calgary-Chicken

ስጋ ደርሆ

Emmanuel Meat Shop Calgary Fish

ስጋ ዓሳ

Emmanuel Meat Shop Calgary Goat meat

ቀመማት

ስለምንታይ

ንዓና ይመርጹና

እነቕርቦ ስጋ፡ ካብቶም ብጽፈቶም ተሸለምቲ ዝኾኑ ናይ ስጋ ኣከፋፈልትን ካብቶም ልዑል ጽሬት ዘለዎም ናይ ብዕራይ በጊዕ ጤል ደርሆ ከምኡውን ዓሳ ዘዳልዉ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ሰብ ሕርሻ (ሓረስቶት) ዝመጸ እዩ። ኩሉግዜ ሓድሽ ብጥንቃቀ ዝዳሎን ከከም ኣድላይነቲ ተቖሪጹ ብግቡእ መዓሸጊ ተጠቕሊሉ ዝቀርብ ጽሬቱ ዝሓለወን ስጋ ስለ እነቕርብ።

ድሕንነት

ድሕንነት ዘለዎ ስጋ ምቅራብ ንተጠቀምትናን ንንግድናን ጽቡቕ እዩ ። ስለዚ ኸኣ ኢና ነቲ ናይ ምዕቃብን ናይ ምሓዝን መስርሕ ተጠንቂቕና እንስዕቦ። ክኢላታት ኣባላትና ነቲ ድሕንነት ስጋታት ንምርግጋጽ ብዙሕ ጥንቃቐታት ይገብሩ እዮም።

ብሉጽ ፍርያት

ዓማዊል ብሉጽ ፍርያት ኪረኽቡ ዚግብኦምን ዚጽበዩን ስለ ዝዀኑ ካብ ምምራጽ ስጋ ጀሚሩ ቀንዲ ዜተሓሳስበና ነገር ጽሬቱ ዝሓለወን ዘይተበከለን  ብሉጽ ስጋ ምድላው እዩ።

ኩሉ ግዜ ሓድሽ

ቤት መሸጣ ስጋ ኣማኑኤል ኩሉ ግዜ ሓድሽ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ስጋ ብዕራይ በጊዕ ጤል ከምኡውን ደርሆ ብምድላዩ ይሕበን እዩ። ልዑል መለክዒታት ስለ ዘሎና  ኩሉ ግዜ ብሉጽ ፍርያት ስጋ ምስ ብሉጽ ኣገልግሎት ዓማዊል ብምሃብ ኢና እንፍለጥ

ፍርያት ስጋ ከብቲ

Emmanuel Meat Shop Rib Stake

Rib Stake

Rib Stake

Emmanuel Meat Shop Chunk Tender

Chunk Tender

Chunk Tender

Emmanuel Meat Shop Inside Round Cup Off

Inside Round Cup Off

Inside Round Cup Off

Emmanuel Meat Shop Cap PLD Tenderlion 5Up Grade AAA

Cap PLD Tenderloin 5Up Grade AAA

Cap PLD Tenderloin 5Up Grade AAA

Emmanuel Meat Shop BBQ Meat

BBQ Meat

BBQ Meat

Emmanuel Meat Shop Top Butt

Top Butt

Top Butt

Lean Meat Ground (ክትፎ)

Air Dried Meat (ቋንጣ)

ፍርያት ስጋ በጊዕ

Emmanuel Meat Shop Lamb Short Leg

Lamb Short Leg

Lamb Short Leg

Emmanuel Meat Shop Lamb Long Leg

Lamb Long Leg

Lamb Long Leg

Emmanuel Meat Shop Lamb Boneless

Lamb Boneless

Lamb Boneless 

Emmanuel Meat Shop Cap PLD Tenderlion 5Up Grade AAA

Cap PLD Tenderloin 5Up Grade AAA

Full Lamb

Emmanuel Meat Shop Lamb Liver

Lamb Liver

Lamb Liver

Emmanuel Meat Shop Lamb Stomach

Lamb Stomach

Lamb Stomach

ፍርያት ስጋ ዓሳ

Emmanuel Meat Shop Croackee Fish

Croackee Fish

Croackee Fish

Emmanuel Meat Shop Mackerel Fish

Mackerel-Fish

Mackerel-Fish

Emmanuel Meat Shop King Fish

King Fish

King Fish

Emmanuel Meat Shop Pompano Fish

Pompano Fish

Pompano Fish

Emmanuel Meat Shop Red Snaprea Fish

Red Snaprea Fish

Red Snaprea Fish

Emmanuel Meat Shop Tilapia Fish

Tilapia Fish

Tilapia Fish

 Emmanuel Meat Shop Whiting Fish

Whiting Fish

 Whiting Fish

Emmanuel Meat Shop IQF Basa Fillets Fish

IQF Basa Fillets Fish

IQF Basa Fillets Fish

ፍርያት ሓረስቶት

Emmanuel Meat Shop Farm Whole Chicken

Farm Whole Chicken

Farm Whole Chicken

Emmanuel Meat Shop Farm Eggs 20

Farm Eggs 20

Farm Eggs 20

Emmanuel Meat Shop Farm Eggs 30

Farm Eggs 30

Farm Eggs 30

ቀመማት

Emmanuel Meat Shop Chicken Escalope Spices

Chicken Escalope Spices

Chicken Escalope Spices

Emmanuel Meat Shop Chicken Wings Spices

Chicken Wings Spices

Chicken Wings Spices

Emmanuel Meat Shop Biryani Spices

Biryani Spices

Biryani Spices

Emmanuel Meat Shop Special Mix Spices

Special Mix Spices

Special Mix Spices

Emmanuel Meat Shop Seven Mixed Spices

Seven Mixed Spices

Seven Mixed Spices

Emmanuel Meat Shop Kofta Spices

Kofta Spices

Kafta Spices

Emmanuel Meat Shop Chickpeas powder (Shiro)

Chickpeas powder (Shiro)

Chickpeas powder (Shiro)

Emmanuel Meat Shop Red Chill Powder (berbere)

Red Chill Powder (berbere)

Red Chill Powder (berbere)

{

ልዑል መለክዒታት ስለ ዘሎና ብሉጽ ፍርያት ስጋ ምስ ብሉጽ ኣገልግሎት ዓማዊል ኢና እንህብ።

ሕጉሳት

ዓማዊልና ብዛዕባና እንታይ ይብሉ

I have never shopped at a butcher shop before, I wanted to support local for thanksgiving so I thought I would try it. I came in and asked for help and the girl in the back laughed at me. The men were trying to be helpful but for fear of being laughed at I guess I’ll continue shopping at big box stores.

Jay

It’s all fresh and all traditional ways
I recommend you all guys to visit this great meat 🍖 shop

Bereket Tsegay

Good quality of meat and Amazing Coustmer service

Mikel Yosief